Contact Us

Our Senior Team Email : raman@shortfeed.in & raman@shortfeed.app

Our Legal Team Email : Ranjan@shortfeed.in

Our Office Address Is :
Address: ShortFeed Media , F-1, Amrapali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021